Regulamin Willi Koba

Telefony alarmowe:
Tel. alarmowy z tel. kom 112
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999

Ważne telefony wewnętrzne:
Recepcja 27

Łączność między pokojami:
np. pokój nr 1 wybieramy 11
np. pokój nr 9 wybieramy 19
np. pokój nr 15 wybieramy 25